In deze les leg ik je uit waar je op moet letten bij het maken van je schrijfexamen.

Er zijn een paar punten belangrijk bij het schrijfexamen:

  1. Onderzoek welk schrijfproduct wordt gevraagd. Moet je een brief schrijven? Een mail? een advertentie? Een reactie op iets van internet? Een artikel voor in een krant of blad? Of een verslag? Dan pas je daar natuurlijk je lay-out op aan.

  2. Kijk goed wat het doel is van je schrijfproduct. Je kunt daar meteen mee beginnen in de inleiding van je schrijfproduct. Moet je een uitnodiging schrijven? Dan kun je beginnen met : ‘Graag nodig ik u uit voor……’  Moet je een artikel schrijven waarin het de bedoeling is om de lezer ergens van te overtuigen? Dan kun je beginnen met: ‘In dit artikel hoop in u ervan te overtuigen dat……’

  3. Bepaal of het informeel (je/jij) geschreven kan worden of beter formeel (u) kan zijn. Blijf dat consequent doorvoeren. Dus niet beginnen met ‘u’ en dan later ineens ‘je’ schrijven.

  4. Zorg ervoor dat alles wat inhoudelijk vermeld dient te worden, er ook daadwerkelijk in staat. (Vaak krijg je een opsomming van punten. Behandel die punten in de volgorde zoals ze ook in de examenopdracht staan).

  5. Maak geen lange blokken tekst, maar gebruik af en toe witregels of tussenkopjes.

Tips: 
  • Gebruik geen woorden waarbij je twijfelt hoe je die moet schrijven. Denk even na en gebruik dan een ander, makkelijker woord.
  • Maak het jezelf gemakkelijk; schrijf geen lange, ingewikkelde zinnen.
  • Schrijf lekker snel alles op zonder kritisch te zijn. Pas als het schrijfproduct af is, ga je rustig kijken, zin voor zin, of alles erin staat.
  • Begint elke zin met een hoofdletter? Ben je geen woorden vergeten? Heb je alle woorden die aan elkaar geschreven moeten worden ook echt aan elkaar geschreven? Heb je op de juiste plekken een  komma geschreven? 
  • Kan je de lay-out nog iets verbeteren?

In de volgende lessen kun je alle verschillende schrijfproducten nader bestuderen. Ik behandel een brief, een artikel/verslag, een mailtje en het schrijven van een reactie op iets. Ook geef ik nog een les over interpunctie (daarin leer je wanneer je komma’s, hoofdletters, dubbele punten en aanhalingstekens gebruikt) en een les met standaardformuleringen. Standaardformuleringen zijn zinnen die standaard, dus veel voorkomend, in brieven worden gebruikt. 

Weet je dat goed kunnen schrijven ontzettend leuk is? Ik wens je dan ook heel veel plezier met deze lessenserie en hoop dat je een voldoende gaat halen voor je schrijfexamen!