In deze les ga ik je leren hoe je een brief moet schrijven.

Als je een brief gaat schrijven moet je het volgende uitzoeken:
 • Schrijf je formeel of informeel? Voor wie is de brief bedoeld? Ken je die persoon goed en zeggen jullie in het dagelijks leven “ je/jij”  tegen elkaar, dan mag dat in de brief natuurlijk ook. Kennen jullie elkaar niet, kies dan voor “u”.
 • Bepaal wat het doel van je brief is. Iemand uitnodigen? Informatie vragen? Informatie geven? Iemand ergens van proberen te overtuigen? Houd het doel duidelijk voor ogen tijdens het schrijven.
 • Welke informatie moet per se in de brief komen? Zoek dat op in de examenopdracht en gebruik die informatie bij het maken van je eigen zinnen. 
Mijn adviezen bij het schrijven van een brief bij een schrijfexamen: 
 • Maak niet al te ingewikkelde zinnen. 
 • Gebruik woorden die je kent. 
 • Kijk goed of alles uit de opdracht ook echt in jouw schrijfproduct staat. (Gebruik dezelfde woorden/zinnen, dan maak je ook geen fouten). 
 • Denk niet eindeloos lang na, begin gewoon met schrijven en ga pas kritisch nakijken als je klaar bent.  
Kritisch nakijken doe je zo:
 • Is het doel duidelijk en ontbreekt er inhoudelijk niets?
 • Heb je de komma’s op de juiste plek geplaatst?
 • Begint elke zin met een hoofdletter?
 • Is de werkwoordspelling correct?
 • Heb je woorden los geschreven die eigenlijk aan elkaar geschreven moeten worden?
Ik ga je nu laten zien hoe een brief eruit moet zien. 

K. van Oudheusden
Kinkerstraat 5
1023 PM  Amsterdam

Amsterdam, 14 mei 2020

Mark de Boer
Overtoom 8
1234  NM Amsterdam

Betreft: het examen schrijven

Beste Mark,        (of Geachte heer De Boer,  als je iemand niet kent,)

Inleiding: Deze brief schrijf ik om je (u) meer informatie te geven over het schrijfexamen.

Middenstuk: tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Slotzin: Ik hoop je (u) zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

K. van Oudheusden

Stel je voor dat je een brief moet schrijven naar je buren om hen uit te nodigen voor een voorlichtingsavond over de aanleg van een speelveldje.

De situatie is als volgt: jij ergert je al je hele leven groen en geel aan het gegil van kleine kinderen. Nu heb je te horen gekregen dat de gemeente van het rustige buurtpleintje (nabij de Ten Katemarkt) een kinderspeelplaats wil maken. Ze willen klimtoestellen plaatsen en een schommel. Ook komt er een grote zandbak. Je ziet het al helemaal voor je. Dagelijks gillende kinderen, ouders die urenlang aan het roepen en schreeuwen zijn, en ’s avonds vieze honden die in die zandbak poepen. Je besluit een brief te schrijven aan je buren om hen op te roepen voor een voorlichtingsavond. Jullie zullen tijdens deze avond de plannen van de gemeente bespreken. Je hoopt die avond genoeg argumenten te kunnen verzamelen om de gemeente ervan te overtuigen dat het een slecht idee is en dat de buurt erop tegen is. In de brief aan je buren noem je zelf alvast drie argumenten waarom je het geen goed idee vindt. Verder noem je natuurlijk de datum, het tijdstip en de locatie waar alles plaats gaat vinden. 

Je spreekt de hoop uit dat er veel mensen aanwezig zijn.

Dit zou je als volgt kunnen uitwerken:

___

K. van Oudheusden
Kinkerstraat 5
1023 PM  Amsterdam

Amsterdam, 14 oktober 2020

Aan: alle bewoners van de Kinkerbuurt

Betreft: voorlichtingsavond

Geachte mevrouw, heer,

Deze brief schrijf ik omdat ik u graag wil uitnodigen voor een voorlichtingsavond. De gemeente is namelijk van plan om van het rustige buurtpleintje (nabij de Ten Katemarkt) een kinderspeelplaats te maken. Ze willen klimtoestellen, een schommel en een zandbak plaatsen.

Ziet u het al voor zich? De hele dag krijsende kinderen, ouders die urenlang aan het roepen en schreeuwen zijn, en ’s avonds vieze honden die in de zandbak poepen. Dit willen wij toch niet?

Daarom roep ik u op om naar de voorlichtingsavond te komen, zodat wij gezamenlijk voldoende argumenten kunnen verzamelen om de gemeente ervan te overtuigen dat het een slecht idee is. Zelf denk ik dat het speelpleintje voor geluidsoverlast, troep  en misschien ook wel hangjongeren gaat zorgen. Ik hoop dat we de gemeente duidelijk kunnen maken dat de buurt hier niet op zit te wachten.

Gegevens over de voorlichtingsavond:
Waar: in buurthuis Het Trefpunt
Wanneer: 20 oktober
Tijdstip: van 20:00 uur tot 22:00 uur

Ik hoop van harte dat u allen aanwezig zult zijn! Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd.

Met vriendelijke groet,


K. van Oudheusden

____


Valt het je op dat ik gewoon dezelfde zinnen gebruik in mijn brief als die in de opdracht staan? Dat is makkelijk, want dan hoef je niet zo lang na te denken over de formulering.

Bestudeer de lay-out van een brief goed:
 1. Je begint altijd met je eigen gegevens
 2. Je schrijft de plaats waar je de brief vandaan schrijft, gevolgd door een komma en een datum (de maand moet je helemaal voluit schrijven).
 3. Dan komen de gegevens van de persoon aan wie je schrijft.
 4. Daarna schrijf je Betreft: en dan kort het onderwerp erachter (achter het onderwerp zet je geen punt).
 5. Dan komt de aanhef. Je schrijft ‘Geachte mevrouw, heer,’ als je niet weet wie de brief leest of als je beleefd wilt zijn. Als je iemand goed kent, gebruik je gewoon zijn voornaam:  ‘Beste Kees,’ 
 6. De inleiding: even kort beschrijven wat de situatie is of wat de aanleiding is om te schrijven.
 7. Het middenstuk: alle benodigde informatie opschrijven die de lezer moet weten.
 8. Het slot: je sluit passend af. Vaak spreek je de hoop uit dat iemand komt of dat je iemand voldoende hebt geïnformeerd. 
 9. Je eindigt je brief met ‘Hoogachtend’ (formeel) of met ‘Met vriendelijke groet’ 
 10. Je plaatst een handtekening en daaronder zet je je naam.

Tussen al deze 10 punten gebruik je witregels, overal twee witregels, behalve tussen de aanhef en het slot.

Veel succes met het schrijven van een brief!